Chuyên mục: Nghiên cứu tâm lý

Các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học về Tâm lý của Thạc sỹ tâm lý Kiều Thị Thanh Trà, giảng viên khoa Tâm lý, Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh

[Ebook] Các bài viết nghiên cứu tâm lý học

Chắc hẳn các bạn cũng biết rằng một trong những công việc không thể thiếu của mỗi giảng viên đại học, đó là nghiên cứu khoa học. Trong quá trình giảng dạy, học cao học để lấy bằng thạc sỹ, học nghiên cứu sinh lấy bằng tiến sỹ, việc nghiên cứu khoa học không chỉ là công việc hay sở thích nữa, mà đó là yêu cầu và nhiệm vụ bắt buộc để lấy được các tấm bằng trên. Chính vì vậy, cô Kiều Thị Thanh Trà, giảng viên Khoa Tâm lý học, trường ĐH Sư phạm TP.HCM cũng đã nghiên cứu, thực hiện khảo sát và viết những bài nghiên cứu khoa học về chuyên ngành tâm lý. Những bài viết này đã được đăng trên các Tạp chí về tâm lý học trong nước.

Biểu hiện tự ý thức của học sinh một số trường Trung học Phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh

tu y thuc hoc sinh trung hocThanh niên – học sinh Việt Nam hiện nay đã và đang có những biểu hiện tự ý thức như thế nào, đã khách quan, phù hợp với sự phát triển của lứa tuổi và yêu cầu của xã hội hay chưa? Những biểu hiện này là tích cực hay tiêu cực? có sự khác biệt trong những biểu hiện tự ý thức giữa học sinh các trường hay không? … tất cả vẫn là ẩn số

Trí tuệ tương tác cá nhân và Trí tuệ nội tâm của Sinh viên khoa Tâm lý Giáo dục – Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh

tri tue tuong tac ca nhanBài viết đề cập đến kết quả khảo sát trí tuệ tương tác cá nhân và trí tuệ nội tâm của 280 sinh viên khoa Tâm lý giáo dục – trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy trí tuệ tương tác cá nhân và trí tuệ nội tâm của sinh viên khoa Tâm lý giáo dục không đồng đều, đồng thời có mối liên hệ giữa trí tuệ tương tác cá nhân và trí tuệ nội tâm. Bài viết cũng đề xuất một số biện pháp nhằm giúp sinh viên có ý thức rèn luyện trí tuệ tương tác cá nhân và trí tuệ nội tâm cho bản thân

Nhu cầu tham vấn học tập của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh

nhu cau tham van hoc tapBài viết đề cập đến kết quả khảo sát trên 200 sinh viên năm thứ nhất – trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh về nhu cầu tham vấn học tập. Kết quả nghiên cứu cho thấy sinh viên năm thứ nhất gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình học tập và thật sự có nhu cầu tham vấn học tập. Bài viết cũng đề xuất một số giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu tham vấn học tập của sinh viên, giúp các em vượt qua những khó khăn và đạt được kết quả học tập tốt nhất.

Mặt thể hiện bản thân trong trí tuệ xã hội của sinh viên trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh

the hien ban than sinh vienBài viết đề cập đến kết quả khảo sát mặt thể hiện bản thân – một mặt của trí tuệ xã hội, của 577 SV trường ĐHSP TPHCM. Kết quả nghiên cứu cho thấy biểu hiện thể hiện bản thân của SV trường ĐHSP TPHCM không đồng đều, phần lớn tập trung ở mức TB. Bài viết cũng đề xuất một số biện pháp nhằm giúp SV có ý thức rèn luyện khả năng thể hiện bản thân.

Bài viết được đăng trên Tạp chí Khoa học – trường ĐHSP TP.HCM tháng 10.2014 được rút ra từ kết quả nghiên cứu của luận văn thạc sĩ tâm lý học của tác giả: “Trí tuệ xã hội của SV trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh”, bảo vệ tháng 11/2013.

Mặt thấu cảm trong Trí tuệ xã hội của Sinh viên trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh

thau cam sinh vienBài viết đề cập đến kết quả khảo sát mặt thấu cảm – một mặt của trí tuệ xã hội, của 577 SV trường ĐHSP TPHCM. Kết quả nghiên cứu cho thấy biểu hiện mặt thấu cảm của SV trường ĐHSP TPHCM không đồng đều, đa số tập trung ở mức khá. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy có sự khác biệt ý nghĩa trong mức độ biểu hiện mặt thấu cảm của SV trường ĐHSP TPHCM khi so sánh theo các tham số nghiên cứu.

Nhận thức xã hội của sinh viên trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh

nhan thuc xa hoi sinh vienBài viết đề cập đến kết quả khảo sát mặt Nhận thức xã hội của 577 SV trường ĐHSP TPHCM. Kết quả nghiên cứu cho thấy biểu hiện Nhận thức xã hội của SV trường ĐHSP TPHCM không đồng đều, phần lớn tập trung ở mức TB. Bài viết cũng đề xuất một số biện pháp nhằm giúp SV có ý thức rèn luyện khả năng Nhận thức xã hội