Thẻ: sinh viên năm nhất

Nhu cầu tham vấn học tập của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh

nhu cau tham van hoc tapBài viết đề cập đến kết quả khảo sát trên 200 sinh viên năm thứ nhất – trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh về nhu cầu tham vấn học tập. Kết quả nghiên cứu cho thấy sinh viên năm thứ nhất gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình học tập và thật sự có nhu cầu tham vấn học tập. Bài viết cũng đề xuất một số giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu tham vấn học tập của sinh viên, giúp các em vượt qua những khó khăn và đạt được kết quả học tập tốt nhất.