Thẻ: nhận thức xã hội

Nhận thức xã hội của sinh viên trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh

nhan thuc xa hoi sinh vienBài viết đề cập đến kết quả khảo sát mặt Nhận thức xã hội của 577 SV trường ĐHSP TPHCM. Kết quả nghiên cứu cho thấy biểu hiện Nhận thức xã hội của SV trường ĐHSP TPHCM không đồng đều, phần lớn tập trung ở mức TB. Bài viết cũng đề xuất một số biện pháp nhằm giúp SV có ý thức rèn luyện khả năng Nhận thức xã hội