Thẻ: khóa học tâm lý

Khóa học Mindfulness – Cải thiện sức khoẻ thể chất và tinh thần cho bạn

Khoa hoc Mindfulness

Mindfulness có thể hiểu là một hình thức rèn luyện tinh thần nhằm tăng cường khả năng tự điều chỉnh các quá trình tâm lý của bản thân, cụ thể là khả năng chú ý, cảm xúc và thái độ chấp nhận đối với những sự việc xung quanh cũng như những suy nghĩ, cảm xúc đang diễn ra trong bản thân.